Η συκιά

ΚΛΙΜΑ

Η συκιά αναπτύσσεται και αποδίδει καλύτερα σε θερμά κλίματα και ευδοκιμεί σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Κατά τη χειμερινή περίοδο, το δέντρο δεν χρειάζεται χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα για να διαφοροποιήσει τους οφθαλμούς του και είναι ανθεκτικό ακόμη και σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

ΕΔΑΦΟΣ

Πριν τη φύτευση συστήνεται μία ανάλυση εδάφους. Η συκιά έχει τη μέγιστη απόδοση σε αμμοπηλώδη ασβεστούχα εδάφη με πολύ καλή αποστράγγιση και με επάρκεια σε οργανική ουσία. Ευδοκιμεί σε ποικίλα εδάφη και σε pH μέχρι 8. Γενικά, προτιμά τα βαθιά, δροσερά και ελαφριά χώματα και δεν ευδοκιμεί σε βαριά, υγρά και αργιλώδη εδάφη.

ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΥΚΙΑΣ

Πριν τη φύτευση της συκιάς είναι απαραίτητη η βαθιά άροση του χωραφιού όταν αυτό βρίσκεται στο ρόγο του , δηλαδή όταν έχει μια σχετική υγρασία. Ταυτόχρονα συστήνεται ανάλυση του εδάφους, ώστε να προβούμε σε βασική λίπανση, ανάλογα με τις ανάγκες των συγκεκριμένων εδαφών. Το όργωμα βοηθά στο να καταστραφούν τα πολυετή ζιζάνια, να αυξηθεί η διηθητικότητα του εδάφους και να γίνει πιο αφράτο το χώμα, ώστε να αναπτυχθεί καλύτερα το ριζικό σύστημα.

sykiaΑφού ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, προχωρούμε σε πύκνη φύτευση με αποστάσεις 5 μέτρων προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να έχουμε 35-37 δέντρα ανά στρέμμα, επιλέγοντας τη φύτευση σε τετράγωνα ή ρόμβους. Η φύτευση σε αυτές τις αποστάσεις επιλέγεται για να αξιοποιήσουμε την παραγωγή των δέντρων τα πρώτα 6-7 χρόνια, ενώ αργότερα που τα δέντρα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και η παραγωγή πολλαπλασιάζεται, αφαιρούμε τα ενδιάμεσα δέντρα και συνεχίζουμε με 10 δέντρα ανά στρέμμα. Όλες οι ποικιλίες συκιάς φυτεύονται ως αυτόριζες χωρίς να εφαρμόζεται εμβολιασμός.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Η συκιά για να αναπτυχθεί χρειάζεται αρκετά στοιχεία όπως: Άζωτο, Ασβέστιο, Κάλιο και Σίδηρο. Σύμφωνα με τα συστατικά του εδάφους ακολουθούμε και την ανάλογη λίπανση με σύνθετα ή απλά βασικά λιπάσματα και επιπλέον είναι απαραίτητη η χρήση φωσφοροκαλιούχου λιπάσματος. Έχει αποδειχθεί, έπειτα από πειράματα, ότι η σωστή και πλήρης λίπανση αύξησε την απόδοση του δέντρου κατά 80% και απέδωσε καρπούς ανώτερης ποιότητας με αυξημένη ποσότητα σακχάρων, σε σύγκριση με σύκα που παράχθηκαν από δέντρα που δεν είχαν δεχθεί λίπανση.

ΑΡΔΕΥΣΗ

Παρόλο που η συκιά αντέχει και σε ξηρά εδάφη περισσότερο από όλα τα οπωροφόρα δέντρα, ωστόσο για να εξασφαλίσουμε καρπούς ικανοποιητικού μεγέθους και να έχουμε αυξημένη σοδειά σε περιοχές ημιξηρικές και ξηρικές είναι απαραίτητη η άρδευση των δέντρων κατά τους θερινούς μήνες. Η ελλιπής άρδευση οδηγεί σε κούφιους καρπούς, ενώ το υπερβολικό πότισμα μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να προκαλέσει άνοιγμα των σύκων, υπέρμετρη ανάπτυξη των φύλλων και των βλαστών και υποβάθμιση της ποιότητα των καρπών.
ΚΛΑΔΕΜΑ

Το δένδρο της συκιάς δε χρειάζεται αρκετό κλάδεμα, όπως άλλα δένδρα, που παράγουν καρπούς. Όταν τα σύκα που καλλιεργούμε προορίζονται για νωπή κατανάλωση τότε εφαρμόζουμε τον ανοιχτό «κυπελλοειδή» τύπο κλαδέματος του δένδρου, ο οποίος αποτελείται από 3–4 σκελετικούς βραχίονες που φθάνουν στο 1m περίπου από το έδαφος. Το συγκεκριμένο κλάδεμα γίνεται για να διευκολύνεται η συγκομιδή, η οποία γίνεται γρηγορότερη και πιο οικονομική! Η πολύ έντονη βλάστηση του δένδρου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποιότητας και του μεγέθους των καρπών. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε κορυφολογήματα, ώστε να την περιορίσουμε. Ένας άλλος τύπος κλαδέματος που εφαρμόζουμε στο δένδρο της συκιάς είναι τα χλωρά κλαδέματα που σκοπό έχουν τη βελτίωση και την πρωίμηση της παραγωγής. Με το χλωρό κλάδεμα αφαιρούμε όλους τους περιττούς βλαστούς που βρίσκονται σε ακατάλληλες θέσεις και προέρχονται από την ανάπτυξη λανθανόντων οφθαλμών.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Για να συλλέξουμε φρέσκα σύκα πρέπει ο φλοιός τους να αποκτήσει το χαρακτηριστικό χρώμα της κάθε ποικιλίας και ο καρπός να αρχίσει να μαλακώνει. Προσέχουμε να μη συγκομισθεί άγουρος ο καρπός, γιατί κατά τη συσκευασία δεν ωριμάζει και έτσι υποβαθμίζεται η ποιότητα των σύκων. Η συγκομιδή των φρέσκων σύκων γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες με αποκοπή του «ποδίσκου» (αποκόπτεται συνήθως με στρίψιμο του ποδίσκου), ώστε ο καρπός να μένει ανέπαφος, αντίθέτως ο φλοιός σκίζεται στο μέρος του ποδίσκου και υποβαθμίζεται η ποιότητα των σύκων.

 

ΕΧΘΡΟΙ & ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ

  1. ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ή ΨΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ
  2. ΨΥΛΛΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ
  3. ΜΑΥΡΗ ΜΥΓΑ ή ΛΟΓΧΑΙΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ
  4. ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  5. ΜΩΣΑΪΚΟ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ